Offert förfrågan

Svara på frågorna så gör vi en offert utifrån detta fomulär.

Vilken grupp hör ditt företag till? välj ett av alternativen.

Skriv den email adress som vi kan nå dig på.

Har du en egen hemsida? Skriv adressen här.

Skriv staden som ni/företag befinner sig.

Vilket av landskapen befinner ni/företaget i?

Skriv ett tel nr som vi kan nå dig på.

Skriv webb adressen på inspirations filmen.

Skriv din projektidé i Textdokument ex: Wordpad,Notepad mm.

( Please upload a file ending in .doc, .xls, .xlsx, .pdf or .txt )

Om ni har flera skisser/ref skicka dom till joel@studiofilm.se med subject "REF"

Kryssa i alternativ som din film ska vissa på.

Välj inspelningsplats.

Välj antal.

Välj filmens längd.

Vilka av dessa alternativ innefatta produktionen.

Vilka av dessa alternativ kan ni tillhandhålla.