Per Wikstrand, Snöräcke Grind

Per Wikstrand, Snöräcke Grind